tisdag 4 oktober 2011

7:or Dramaturgisk kurva

Vi har pratat om den klassiska dramaturgiska kurvan den här veckan. Den är bra att känna till när man analyserar berättelser, såväl filmatiserade som skrivna. Ska man skapa en egen berättelse kan denna kurvan vara ett stöd - följer man den så vet man att man har en handling!
1. Anslag: Den första delen av berättelsen. Är till för att etablera berättelsens känsla hos läsare/betraktare. Denna känsla blir läsarens/betraktarens utgångspunkt och skapar alltså en ingång i berättelsen. Huvudkonflikten kan eventuellt skymta förbi.
 Etablera filmens känsla
Ger betraktaren en utgångspunkt
- Ger en möjlig ingång i berättelsen

2. Presentation: Karaktärerna, miljöerna med mera presenteras. Man kan säga att allt som spelar en huvudroll, som är en ”huvudkomponent”, presenteras. Det gäller personer, platser, byggnader, myter, tid m.m. Relationerna mellan dessa ”komponenter” presenteras också. Huvudkonflikten syns för första gången. 
Karaktärer/roller/personer
Plats (land/plats/byggnad etc.)
Tid (nutid? dåtid? framtid? och/eller tid på dygnet) 
 Huvudkonflikt
Dessa komponenters relation till varandra

3. Fördjupning: Av allt som har presenterats för att bättre förstå huvudkonflikten. Bikonflikter syns nu. Vi får alltså veta ”huvudkomponenternas” bakgrund och historia och hur det kommer sig att de hamnat i just den här situationen.
- Huvudkonflikten fördjupas
-  Bikonflikter syns
-  Bakgrund/historia

4. Upptrappning: Det är här som två uppfattningar/sidor kämpar mot varandra och därför är också detta en väldigt dramatisk del. Tempot eskalerar. Bevisningen förs fram. 
Maktkamp
-  Bevisning

5. Upplösning: Vi anar vilken uppfattning/sida som ska vinna – eller vet det helt säkert! Utgången blir helt enkelt tydlig. 
Vem vinner?

6. Avtoning: En nedtrappning i intensitet som visar följderna av upplösningen. Lösningen presenteras alltså och vi får slutligen veta var karaktärerna, efter lösningen, kommer att ta vägen à la ”hjälten rider bort i solnedgången”
- Lösning
-  Följderna
-  Vad händer sen?

2 kommentarer: